Wprowadzenie specjalistycznych usług doradczych do sektora MŚP przez IOB

Celem projektu jest wsparcie prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych firmie: M-Market Decoration Sp. z o.o.

Planowane efekty: opracowanie i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego.

Wartość projektu: 424 350,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 207 724,50 PLN